ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΕ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Διεύθυνση: Κάτω Μαλάκι Ρέθυμνο
Τ.Κ. 74100
Τηλ: 28310 58908
Fax: 28310 58908
ΑΦΜ: 094512804 | Δ.Ο.Υ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 021969850000

Merakieliaki.gr